Polityka prywatności

Dane osobowe Klienta i polityka prywatności
1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku ze składaniem Zamówienia i zawarciem stosownej umowy jest Usługodawca. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 923, ze zm.), a w szczególności z Rozdziałem 5 tej ustawy.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w celu świadczenia usług powiązanych, w związku z realizacją Zamówienia i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty – instytucjom kredytującym zakup.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług powiązanych, zawierania z Klientem i wykonywania umowy sprzedaży, w związku z realizacją Zamówienia.
6. Dane są przekazywane przez Klienta dobrowolnie.
7. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, tworząc Konto. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” Klienci, posiadający konto w Sklepie Internetowym, mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: biuro@lapkowo.com
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
10. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy
a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży;
b. utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Obecnie wyświetlana strona wykorzystuje pliki cookies w celu właściwego funkcjonowania witryny i dostosowania jej do Twoich potrzeb. Przechowywane w nich informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Jeżeli nie chcesz, aby cookies były tworzone na twoim urządzeniu zmodyfikuj ustawienia swojej przeglądarki (więcej informacji znajdziesz w zakładce Pomoc w menu przeglądarki).

Nie wiesz co to są pliki cookies? Kliknij tutaj.